Kåreland, Lena 1940-

Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser / Lena Kåreland - 1. uppl - Lund Studentlitteratur 2015 - 248 s. 23 cm

9789144086767


Barnlitteratur--historia
Litteraturteori
Litterära genrer

809.89282

Powered by Koha