Österholm, Maria Margareta, 1979-

Ett flicklaboratorium i valda bitar : skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005 / Maria Margareta Österholm. - 339 s. 21 cm - 21 cm

Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2012


Sammanfattning på engelska med titeln: A girl laboratory in chosen parts: skeva girls in Swedish and Finland Swedish literature from 1980 to 2005

9789197793582


1980-talet
1990-talet
Sekelskiftet 2000
1980-talet
1990-talet
Sekelskiftet 2000


Flickor i litteraturen
Svensk litteratur
Finlandssvensk litteratur
Avvikande beteende i litteraturen--genusaspekter
Feministisk teori
Queerteori
Kvinnlighet
Ätstörningar
Flickor/kvinnor i litteraturen
Femininitet i litteraturen
Anorexi/bulimi i litteraturen
Det groteska i litteraturen
Queerteori
Litteraturvetenskap--populärlitteratur--flickor--kvinnobilden--Sverige--Finland--1980-talet--1990-talet--sekelskiftet 2000


Sverige
Finland


Analys och tolkning

839.737409

Powered by Koha