Witt-Brattström, Ebba, 1953-

Stå i bredd : 70-talets kvinnor, män och litteratur / Ebba Witt-Brattström. - 280 s. 22 cm - 22 cm

9789113058528


1970-talet


Svensk litteratur--genusaspekter--historia
Jämställdhet
Kvinnobilden
Mansbilden
Feminism
Kvinnorörelsen
Equality
Image of women
Image of men
Feminism
Women's movement
Litteraturvetenskap--författare--Sverige--1970-talet
Literary studies--authors--Sweden--1970s

839.7090074

Powered by Koha