Läsarnas marknad, marknadens läsare : en forskningsantologi / Litteraturutredningen ; i samarbete med Nordicom ; redaktörer Ulla Carlsson och Jenny Johannisson - Stockholm Offentliga förlaget 2012 - 380 s. - Statens offentliga utredningar 0375-250X 2012:10 .

917437513X 978-91-7437-513-8

Undervisning Sensoriska processer Rörelser Psykomotoriska processer Psykologi Pedagogisk psykologi Pedagogik Motorik Sverige Bokhandel Bokförlag Litteraturvetenskap Litteratursociologi Självstudier Läsning Folkbildning

Powered by Koha