Helmerson, Erik

Den onödige mannen / Erik Helmerson -

Journalisten Peter lever en typisk medelklasstillvaro med fru och dotter. Men trots det börjar han fyllas av känslor av maktlöshet, självförakt och rädsla. Överallt ser han hot, aggression och våld. När Peters dotter sextrakasseras i simhallen faller hans liv samman.


11107341
11107342
11107343

9186969099 978-91-86969-09-7 978-91-1-302826-2 91-1-302826-X


Journalister
Mansrollen
Äktenskap
Far-dotterrelationer
Sexuella trakasserier
Medelklassen
Livskriser
Rädsla
Maktlöshet
Självförakt


Mansskildringar
Skönlitteratur
Romaner

Powered by Koha