Kåreland, Lena, 1940-

Förbjuden frukt : litterärt, franskt & kvinnligt / Lena Kåreland - Första upplagan - 238 sidor : illustrationer ; 22 cm

9789198406313


Läsning--genusaspekter
Läsvanor--genusaspekter
Litteratur--genusaspekter
Kvinnliga författare
Franska kvinnliga författare
Kvinnliga författare
Läsvanor--genusaspekter
Litteratursociologi


Essäer

809.89287

Powered by Koha