Jervas, Gunnar

Terrorismens tid / Gunnar Jervas m. fl - 1. uppl. - Stockholm SNS 2003 - 235 s.

Syftet med boken är att granska terrorismen som samhällsfenomen. Begreppet definieras, man försöker peka ut den framtida utvecklingen, tar upp finansieringen samt diskuterar USA:s krig mot terrorismen i förhållande till folkrätten.


03109096
03109097

91-7150-878-3

Utomparlamentariska metoder Terrorism Statskunskap Samhällsvetenskap Politik Konspirativ verksamhet

Powered by Koha