Sundelin, Arne

Akronymer och förkortningar - internationella och svenska : ett lexikon / utarbetat av Arne Sundelin - Ny, helt omarb. uppl. - Stockholm TLS 1994 - 604 s. - TLS handbok 0349-3490 22 .


94022213

91-7390-027-3

Språkvetenskap Ortografi Interpunktion Förkortningar

Powered by Koha