Kåreland, Lena, 1940-

Barnboken i samhället / Lena Kåreland. - 2. uppl. - 190 s. 23 cm - 23 cm

9789144084459


1900-talet
Sekelskiftet 2000


Litteraturdidaktik
Barnböcker
Barn- och ungdomslitteratur
Barn och böcker
Barnlitteratur
Barnboken i samhället
Litteraturpedagogik


Sverige

809.89282

Powered by Koha