Annell, Cecilia, 1965-

Begärets politiska potential : feministiska motståndsstrategier i Elin Wägners Pennskaftet, Gabriele Reuters Aus guter Familie, Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik och Grete Meisel-Hess Die Intellektuellen / Cecilia Annell. - 402 s. ill. 21 cm - 21 cm - Södertörn doctoral dissertations, 120 1652-7399 ; Eureka - Ellerströms akademiska ; 52 . - Södertörn doctoral dissertations, 120 .

Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2016


Sammanfattning på engelska med titeln: The political potential of desire

9789172474444


Wägner, Elin, 1882-1949. Pennskaftet
Reuter, Gabriele, 1859-1941. Aus guter Familie
Angered-Strandberg, Hilma, 1855-1927. Lydia Vik
Meisel-Hess, Grete, 1879-1922. Die Intellektuellen


1800-talet
1900-talet


Kvinnliga författare--historia
Feminism och litteratur--historia
Kvinnor i litteraturen--historia
Feminism
Politik
Subjekt
Begär
Eugenik
Feminism
Politics
Subject
Desire
Eugenics
Litteraturvetenskap--författare--Tyskland--sekelskiftet 1900
Motstånd--strategier
Literary studies--authors--Sweden--Germany--turn of the century 1900
Resistance--strategies


Sverige

Desire politics feminism strategies of resistance feminist eugenics fin de siècle subjectivity New Woman Nietzsche Key Marholm Elin Wägner Gabriele Reuter Hilma Angered-Strandberg Grete Meisel-Hess

833.8093522

Powered by Koha