11 septemberrapporten : Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA / översättning: Kerstin E. Wallin - Stockholm Prisma 2005 - 541 s.

Rapport från 11 septemberkommissionen, den oberoende grupp som tillsattes av amerikanska kongressen och president Bush 2002 för att undersöka omständigheterna kring terrorhändelserna 2001.


05121124
05121125

9151845261

Terrorism Statskunskap Samhällsvetenskap Politik Konspirativ verksamhet USA Nordamerika Historia Förenta staterna 2000-talet

Powered by Koha