Skönlitteratur på bibliotek : rapporter från Folkbiblioteksutredningen om inköp, lån och läsning / [Dag Hallberg ...] - Stockholm Liber [1983] - 285 s. ill. - Publica .

Titelrubrik: Folkbiblioteksutredningen

9138903741

Litteraturvetenskap Litteratursociologi Sverige Folkbibliotek Förvärv Bokurval Bokbestånd Bokanskaffning Bibliotek

Powered by Koha